Webshop Connector

De webshop Connector biedt maximale zekerheid. Alle connecties worden proactief gemonitord en onderhouden. Ook wanneer de webshop bv. tijdelijk offline is, zal de uitwisseling daardoor toch goed blijven gaan. De Connector synchroniseert de gegevens tussen Magento en Exact Online. De app is verkrijgbaar bij Exact Online Boekhouden en Handel. Bij het abonnement Boekhouden worden klanten en verkooporders gesynchroniseerd. Bij Handel ook de artikelen en de voorraad.

De app is verkrijgbaar bij Boekhouden voor € 10,- per maand of bij Handel voor € 15,- per maand.

Mail ons